Supervision

Nye redskaber og perspektiver giver bedre behandling

Løbende supervision er afgørende for, at man som psykolog eller personalegruppe hele tiden er opdateret. Det gælder både i forhold til den nyeste viden, men også i forhold til løbende at få nye inputs, perspektiver samt redskaber til, hvordan man bedst muligt kan opretholde en god praksis.

Vi tilbyder således både supervision til enkeltpersoner og til grupper, hvor vi med nysgerrighed og åbenhed tager udgangspunkt i de sager eller problemstillinger, som der er behov for at blive drøftet.

Psykolog supervision

Er du som psykolog på vej mod din autorisation eller har du et ønske om at få et indblik i, hvordan man kan arbejde integrerende i terapien?

Vi er som psykologer meget inspireret af den tredje bølge indenfor kognitiv terapi, herunder ACT og metakognitiv terapi. Derudover lader vi os inspirere af narrative og tilknytningsteoretiske perspektiver.

Det er således vores overbevisning, at man godt kan arbejde “både-og” og ikke nødvendigvis “enten-eller” – endda med rigtig god behandlingseffekt.

Som et supplement til klientsupervision tilbyder vi også egenterapi, da ens egne mønstre og reaktioner har en naturlig indvirkning på det, som sker i terapisessionerne.

Til personalegrupper

Arbejder din virksomhed med mennesker og har du og dit personale behov for supervision?

Psykologerne hos Den Krøllede Hjerne lægger i supervisionen vægt på at være nysgerrig og respektfuld overfor de givne problemstillinger, men søger også at udfordre antagelser og tilgange, så der skabes en synergi i personalegruppen og et fælles fagligt mål. Samtidig sættes fleksibilitet også i højsædet, da organisatoriske vanskeligheder eller sagssupervision ofte kræver dette.

I personalesupervision anvendes især viden indenfor narrativ terapi, herunder STAFET modellen, men der anvendes også i høj grad kognitive teknikker til at forstå og løse konflikter og problemstillinger.