psykolog Lyngby
Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress

Stress kan forekomme i forbindelse med dit arbejde, når der ikke længere er balance mellem de krav, som der stilles til dig, og din evne til at imødekomme disse.

Hvad er arbejdsrelateret stress?

Arbejdsrelateret stress er den reaktion, folk kan have, når de bliver præsenteret for arbejdskrav og -pres, der ikke er afstemt med deres viden og evner, og som udfordrer deres evne til at klare sig. Stress opstår i en bred vifte af arbejdsforhold, men forværres ofte, når medarbejderne føler, at de har ringe støtte fra chefer og kolleger, samt for lidt kontrol over arbejdsprocesser. Der er ofte forvirring mellem pres eller udfordringer og så stress, og nogle gange bruges dette til at undskylde dårlig ledelsespraksis.

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

Et vist pres på arbejdspladsen er uundgåeligt på grund af kravene fra et nutidigt arbejdsmiljø. Pres, der opfattes som acceptabelt, kan endda holde dig opmærksom, motiveret og i stand til at arbejde og lære, afhængigt af de tilgængelige ressourcer og personlige egenskaber. Men når dette pres bliver for stort eller på anden måde uoverskueligt, fører det til stress. Stress kan skade en medarbejders helbred og virksomhedens præstationer.

Arbejdsrelateret stress kan være forårsaget af dårlig arbejdstilrettelæggelse (måden vi designer job og arbejdssystemer på, og måden vi leder dem på), af dårlig arbejdsdesign (f.eks. manglende kontrol over arbejdsprocesser), dårlig ledelse, utilfredsstillende arbejdsforhold og manglende opbakning fra kolleger og ledere.

Forskningsresultater viser, at den mest stressende form for arbejde er det, der værdsætter overdrevne krav og pres, der ikke er afstemt med arbejdernes viden og evner, hvor der er ringe mulighed for at udøve valg eller kontrol, og hvor der er ringe støtte fra andre.

Arbejdstagere er mindre tilbøjelige til at opleve arbejdsrelateret stress, når krav og pres fra arbejdet er afstemt efter deres viden og evner, kontrol kan udøves over deres arbejde og måden, de gør det på, der modtages støtte fra ledere og kolleger og man deltager i beslutninger der vedrører ens job.

De fleste af os oplever stress i perioder på vores arbejde, og i korte perioder kan følelsen af stress og pres endda være med til at fremme præstation. Problemet forekommer imidlertid, når der er tale om en længerevarende stresset periode, hvor du begynder at mærke en ubalance i kroppen som en reaktion derpå.

Læs eventuelt vores artikel om stress symptomer.

Afbalancering af krav og pres med færdigheder og viden

En person oplever stress, når de oplever, at kravene til deres arbejde er større end deres evne til at klare det.

Mestring betyder at balancere de krav og pres, der stilles til dig (jobkravene) med dine færdigheder og viden (dine evner).

For eksempel, hvis du giver et medlem af dit team en stram deadline på et projekt, som de føler, at de hverken har evnerne til at klare eller evnerne til at gøre det godt, kan de begynde at føle unødigt pres, som kan resultere i arbejdsrelateret stress.

Stress kan også komme af at have for få krav, da folk vil kede sig, føle sig undervurderet og mangle anerkendelse. Hvis de føler, at de har lidt eller ingen indflydelse på det arbejde, de udfører, eller hvordan de gør det, kan det forårsage stress.

Præstationskurven

Den menneskelige præstationskurve beskriver, hvordan individer fungerer under forskellige grader af pres. Når der ikke er noget pres eller incitament til at udføre en opgave, er motivationen og præstationen lav.

Forskning har fundet ud af, at når trykket stiger, stiger ydeevnen, indtil den når et optimalt præstationsniveau. Men hvis trykket varer længere tid eller passerer det optimale punkt, begynder ydeevnen at falde, og udmattelse/udbrændthed/stress begynder at forekomme.

Individer har varierende toleranceniveauer og reagerer forskelligt på stressorer eller triggere, og derfor vil det tidspunkt, hvor pres udvikler sig til stress, være forskelligt for hvert individ. Hvis presset fortsætter ud over det optimale præstationspunkt, bliver indsatsen sværere, og ydeevnen reduceres betydeligt. Fortsat pres fører ofte til dårligt helbred og at individer ikke kan fungere på arbejdet.

Presenteeism er reduktionen i produktiviteten og kan være så høj som 33 pct. Det opstår, når medarbejdere kommer på arbejde, men fungerer under fuld kapacitet på grund af stress/usundt helbred.

Faktorer i stress

Stress påvirker mennesker på forskellige måder, og det, en person finder stressende, kan være normalt for en anden. Med hver ny situation vil en person beslutte, hvad udfordringen er, og om de har ressourcerne til at klare sig. Hvis de beslutter, at de ikke har ressourcerne, vil de begynde at føle sig stressede. Hvordan de vurderer situationen vil afhænge af forskellige faktorer, herunder:

 • baggrund og kultur
 • færdigheder og erfaring
 • personlighed
 • personlige forhold
 • individuelle egenskaber
 • helbredsstatus
 • etnicitet, køn, alder eller handicap
 • andre krav både i og udenfor arbejdet

Som leder har du pligt til at sikre, at arbejdet ikke gør dit team sygt. At forstå, hvordan du kan spotte tegn på stress i dit team, og derefter vide, hvad du skal gøre for at reducere stress, vil hjælpe dig med at opnå dette.

Tegn på arbejdsrelateret stress:

 • Hvis du ikke føler, at du har friheden til at løfte de krav, som din arbejdsplads stiller til dig.
 • Hvis du konstant har en følelse af, at du ikke når dine deadlines.
 • Hvis arbejdsbyrden overgår, hvad du realistisk kan nå.
 • Ledelsesstilen ikke er i overensstemmelse med dine værdier og måde at arbejde på.
 • Hvis der er konstante forstyrrelser i din arbejdsdag, som forhindrer dig i at gøre dit arbejde.

Uanset hvad der spiller ind, så er det vigtigt, at du ikke bebrejder dig selv. Stress på arbejdet er aldrig dit ansvar alene, og det er derfor vigtigt, at du ikke står tilbage med skyldfølelse. Det er til gengæld vigtigt, at du reagerer, hvis du begynder at føle stressen påvirker din krop og dit liv, så du kan komme ud af den onde cirkel.

Hos Krøllede hjerne kan vi hjælpe dig med at genfinde balancen i dit arbejdsliv – du kan kontakte os her.