psykolog Lyngby
Sorg og krise

Når livet går i stå og sorgen for stor

Alle mennesker vil før eller siden blive udsat for sorg og krise. Det kan være at du har mistet en, som stod dig nær, eller du måske har været udsat for et overfald. Det kan også være, at du har fået at vide, at du lider af en alvorlig sygdom, er blevet fyret eller står i en skilsmisse?

Uanset hvad, så er det vigtigt, at du ikke går med det selv.

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

Det er meget forskelligt, hvordan mennesker reagerer på sorg og krise. Dette afhænger i høj grad af personlighed, opvækst og hvordan du i øvrigt har det, når hændelsen sker. Vigtigst er det at huske på, at det er helt naturligt og okay at være ked af det. Det er faktisk ligeså normalt som at være glad. Derudover er det også vigtigt at huske på, at bearbejdningen tager lang tid. Det er således ikke forventeligt, at ens reaktion nødvendigvis er forsvundet efter nogle uger eller måneder.

Hvad sker der ved sorg eller krise?

Tidligere antog man, at sorg- og krisereaktioner foregik i følgende 4 faser: Chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen og nyorienteringsfasen. Det er overordnet set stadig en fin måde at forstå sorg- og krisereaktioner, men er alligevel mangelfuld. Forskning viser således, at mennesker snarere i løbet af hele sorg- eller kriseperioden skiftevis vil være i en tabsorienteret fase og en helingsorienteret fase.

Skiftet mellem disse orienteringer kan vare alt fra timer til måneder, indtil du lærer at leve med hændelsen på en god og konstruktiv måde. Dette tager dog lang tid, og du skal også tillade sig selv at være ked af det.

Få psykologhjælp til at komme gennem krisen

Det er ved sorg- og krisereaktioner rigtig vigtigt at bruge sit netværk så meget som overhovedet muligt. En psykolog kan imidlertid noget andet. Dette skyldes både, at psykologen ikke kender dig på forhånd, men samtidig kan psykologen også med sin professionalisme finde nye perspektiver og handlemuligheder. På den måde kan psykologen hjælpe dig til bedre at kunne leve med de omstændigheder, som har ramt dig.

Vi arbejder meget narrativt med sorg og krise. Det vil sige, at vi f.eks. sprogligt “genbesøger” en afdød, skaber nye sammenhænge og alternative historiefortællinger, som gør, at dit liv vil opleves mere sammenhængende og meningsfuldt ved endt behandling. Ring og hør nærmere, hvis du vil have en uddybning af den metodiske tilgang eller høre, hvordan vi bedst kan hjælpe dig med at håndtere din situation. Vi har kontor både i Kgs. Lyngby og på Frederiksberg.