Psykolog til Unge

Psykologhjælp til unge

Det er blevet svært at være ung. Der skal træffes mange valg, man kan ikke undgå at spejle sig i venner og bekendte på sociale medier og alting er omskifteligt. Derudover er der mange krav og forventninger til, hvordan man skal præstere i skolen, på arbejdet og i fritiden.

Den Krøllede Hjerne tilbyder professionel psykologhjælp til dig, som enten er teenager eller ung voksen. Hvad enten det er dig, din familie eller din partner, som oplever, at du har det svært, så vil det ofte være en god idé at tale med en psykolog.

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

Der kan være mange gode årsager til at unge mennesker har brug for en psykolog. Men vi møder oftest unge mennesker, der har brug for hjælp til:

Angstlidelser

Det er ok for både teenagere og unge mennesker at bekymre sig en gang imellem, men ikke at opleve vedvarende angst eller angstanfald. Angstlidelser kan forstyrre mange andre aspekter i livet, herunder venskaber og indlæring. Oplever du, at du ofte er bange for noget specfikt eller mere generelt er bekymret for, at ting skal ske eller at ting går galt, så kan det være en god idé at tale med en psykolog.

Depression

Mange unge mennesker – og især teenagere – kan være stille og triste i perioder. Men bliver det en tilstand, der er svær at komme ud af, kan det være tegn på en depression, og det skal behandles. En korrekt og hurtig diagnose er vigtig for en effektiv behandling. Her vil der især vil være fokus på at ændre ved tanke- og handlemønstre samt genetable kontakten til det, som er vigtigt og meningsfuldt for personen, der søger hjælp.

Misbrug

Alkohol og stoffer er blevet en stor del af livet for mange teenagere og unge. Dette kan imidlertid for mange føre til et misbrug, der hæmmer indlæring, social interaktion og kan også give varige skader, hvis det ikke behandles. Hvis du drikker for meget eller tit fester med forbudte stoffer, så er det nok en god idé at søge hjælp.

Hjælp til unge med stress

Unge bliver også ofte ramt af stress, og i dag bliver de det faktisk oftere end voksne. Det skyldes tit et stærkt pres for at yde maksimalt i skolen og over ikke at føle sig tilstrækkelig i mange sammenhænge. Som psykologer kan vi hjælpe dig med at håndtere dette, så stressreaktionen ikke forhindrer dig i at leve et godt og meningsfuldt liv.

Spiseforstyrrelser

Især mange piger, men i stigende grad også drenge, slås med forskellige former for spiseforstyrrelser. Uden behandling kan det være meget problematisk og i nogle tilfælde farligt. Hos Den Krøllede Hjerne har vi stor erfaring med netop dette, og vi er parate til at tale med dig i øjenhøjde.

Lavt selvværd

De fleste af os slås med at mangle lidt selvtillid en gang imellem. Det kan for eksempel være, hvis vi skal præstere til en eksamen, en jobsamtale eller lignende. De fleste af os oplever også nogle gange ikke at føle os tilstrækkelige, men for nogle udvikles der nogle meget vedvarende og indgribende selvværdsproblematikker. Hvis de ikke behandles, så kan det medføre andre problemer senere hen, som f.eks. misbrug eller at have svært ved at klare en uddannelse. Terapi kan hjælpe på lavt selvværd, og vi har rigtig gode erfaringer med dette.

I mødet med unge oplever vi vores alder og erfaring som en stor fordel, da vi kan tale med om sociale medier, nye trends og i det hele taget møde dig i øjenhøjde.

Vi praktiserer som psykologer både i Lyngby og på Frederiksberg. Vi tilbyder også online konsultationer (e-terapi) via en sikker forbindelse i de tilfælde, hvor det skønnes relevant.

Hvis du vil vide mere, eller gerne vil bestille tid, så kan vi kontaktes her.

Eksempler på klientudtalelser:

Christoffer har hjulpet mig med at navigere igennem en periode i mit liv, hvor jeg har været enormt nedtrykt og trist. Igennem et forløb gav han mig redskaber til at forstå og arbejde med mine handlingsmønstre, som har givet mig mulighed for at forebygge psykiske kvaler. Mit forløb har været en meget givende oplevelse, som har udviklet mig og præget min hverdag positivt på flere fronter. Christoffer har igennem forløbet været lyttende, imødekommende og forstående. Jeg kan derfor varmt anbefale et forløb hos ham – Klient SS

“Ud af mit forløb hos Christoffer har jeg fået flere forskellige metoder til at håndtere stress og tilsidesætte selvdestruktive tanker, hvilket alt i alt har hjulpet mig til at sænke mit stressniveau. Christoffer har været venlig og forstående gennem hele forløbet, og han har fremstillet flere forskellige måder at håndtere et problem på fra forskellige vinkler. Jeg synes, at forløbet har været dybdegående og godt, og det har hjulpet mit humør stabilt opad” – Klient MZ

“Thanks for your attention and support. MB was from day one impressed and willing to talk to you. I remember, when we left your office for the first time, he said: “I like him, Mom, he talks to me like I am an adult”.
MB was always open and very happy to share with me the things you spoke about, without me asking. He has a new perspective and some tools to move forward with in his evolving adulthood. That is all a mother could hope for” – Mor til klient MB

Læs mere om psykologbehandling for unge her: http://www.ungdomspsykologer.dk