psykolog Lyngby
Psykolog Unge

Psykolog unge – Få psykologhjælp hos erfarne psykologer

Det er blevet svært at være ung. Der skal træffes mange valg, man kan ikke undgå at spejle sig i venner og bekendte på sociale medier og alting er omskifteligt. Derudover er der mange krav og forventninger til, hvordan man skal præstere i skolen, på arbejdet og i fritiden.

Den Krøllede Hjerne tilbyder professionel psykologhjælp til dig, som enten er teenager eller ung voksen. Hvad enten det er dig, din familie eller din partner, som oplever, at du har det svært, så vil det ofte være en god idé at tale med en psykolog til unge.

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

Psykolog unge – Ræk ud efter hjælp

Hvis du allerede tidligt i livet kæmper eller oplever at det gør ondt inden i, så er det vigtigt at man tør række ud efter hjælp. Alle oplever tider i deres liv, der kan være traumatiserende eller mentalt belastende. Der sker mange ting, og man går gennem mange faser, når man er ung. Det kan tit være overvældende og føre til uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. 

Vores personlighed og identitet skabes og formes i høj grad, når vi er unge. Oplever traumatiserende hændelser eller store omvæltninger i ens liv, kan det være med til at forme os og påvirke vores relation til andre eller måden, vi ser verden på. Derfor er det vigtigt at anerkende behovet for at gå til en psykolog. 

Der kan være mange årsager til at unge mennesker har brug for en at tale med. Men vi møder oftest unge mennesker, der har brug for hjælp til:

Angstlidelser

Det er OK for både teenagere og unge mennesker at bekymre sig en gang imellem, men ikke at opleve vedvarende angst eller angstanfald. Angstlidelser kan forstyrre mange andre aspekter i livet, herunder venskaber og indlæring. Oplever du, at du ofte er bange for noget specifikt eller mere generelt er bekymret for, at ting skal ske eller at ting går galt, så kan det være en god idé at tale med en psykolog til unge.

Depression

Mange unge mennesker – og især teenagere – kan være stille og triste i perioder. Men bliver det en tilstand, der er svær at komme ud af, kan det være tegn på en depression, og det skal behandles. En korrekt og hurtig diagnose er vigtig for en effektiv behandling. Her vil der for en psykolog til unge, især være fokus på at ændre ved tanke- og handlemønstre samt genetablere kontakten til det, som er vigtigt og meningsfuldt for personen, der søger hjælp.

Misbrug

Alkohol og stoffer er blevet en stor del af livet for mange teenagere og unge. Dette kan imidlertid, for mange, føre til et misbrug, der hæmmer indlæring, social interaktion og kan også give varige skader, hvis det ikke behandles. Hvis du drikker for meget eller tit fester med forbudte stoffer, så er det nok en god idé at søge hjælp.

Ensomhed

Mange unge oplever i dag en grad af ensomhed i deres hverdag, som kan have betydning for deres videreudvikling blandt andre unge mennesker.

Du kan måske gå med en knude i maven og nervøsitet i kroppen. Det kan også være, at du oplever tristhed og trang til at isolere dig. Med den rette hjælp, er det imidlertid muligt at slippe tankerne og få sat ord på, hvad du har brug for. Med en ekspert eller psykolog til unge fra Den Krøllede Hjerne, vil du opleve høj psykologfaglighed i behandlingsforløbet, hvor vi sammen kan arbejde med at forbedre din situation. 

Hjælp til unge med stress

Unge bliver også ofte ramt af stress, og i dag bliver de det faktisk oftere end voksne. Det skyldes tit et stærkt pres for at yde maksimalt i skolen og over ikke at føle sig tilstrækkelig i mange sammenhænge. Som psykologer kan vi hjælpe dig med at håndtere dette, så stressreaktionen ikke forhindrer dig i at leve et godt og meningsfuldt liv.

Spiseforstyrrelser

Især mange piger, men i stigende grad også drenge, slås med forskellige former for spiseforstyrrelser. Uden behandling kan det være meget problematisk og i nogle tilfælde farligt. Hos Den Krøllede Hjerne har vi stor erfaring med netop dette, og vi er parate til at tale med dig i øjenhøjde. En psykolog til unge, hos os, ser ind i din situation og ser dig, hvor du er.

Lavt selvværd

De fleste af os slås med at mangle lidt selvtillid en gang imellem. Det kan for eksempel være, hvis vi skal præstere til en eksamen, en jobsamtale eller lignende. De fleste af os oplever også nogle gange ikke at føle os tilstrækkelige, men for nogle udvikles der nogle meget vedvarende og indgribende selvværdsproblematikker. Hvis de ikke behandles, så kan det medføre andre problemer senere hen, som f.eks. misbrug eller at have svært ved at klare en uddannelse. Terapi kan hjælpe på lavt selvværd, og vi har rigtig gode erfaringer med dette.

Sådan arbejder vi med psykologhjælp til unge

Vores tilgang til terapi er kreativ. Det vil sige at vi lader os inspirere af narrativ terapi, ISTDP, EMDR og de kognitive retninger inden for psykologien. Det betyder ikke, at vi begrænser os til én tilgang i din behandling, men vi søger at trække på flere behandlingsformer, når du, som ung, søger psykologhjælp. 

Ingen mennesker er ens, og derfor er der heller ikke nogle behandlingsforløb, der er ens, når du vælger en psykolog til unge. Vi tilpasser metoden, så den passer til dig. 

Hvad er narrativ terapi?

Narrativ betyder, først og fremmest, fortællinger eller historier. Denne terapiform tager derfor udgangspunkt i de fortællinger, som skabes mellem mennesker. Livet og identiteten skabes af fortællinger, hvorfor man gennem narrativ terapi ser meget på både ens egen fortælling, såvel som omverdenens fortællinger om individet og samfundet, herunder gældende normer og diskurser.

Når en psykolog til unge benytter sig af denne terapiform, er det fordi det er nødvendigt at have en forståelse for samfundets fortællinger om os, herunder dens normer og diskurser, og hvordan disse påvirker dig, som ung. 

Det kan for eksempel være, at der er nogle normer og diskurser omkring sundhed, karriere eller social interaktion, som du er underlagt, men som du ikke er enig i eller ønsker at forholde dig kritisk til. 

Er det egentligt vigtigt for dig at få 12? Er det egentlig ok for dig at se helt almindelig ud? Og har du det egentlig fint med at have få venner og få følgere på Instagram? Det er således i den narrative terapi ikke personen, der er problemet, men problemet, der er problemet. Og problemet skabes i høj grad pga. normer og diskurser omkring “det gode liv”.

Det er netop disse daglige problematikker og fokusområder, som en psykolog til unge taler ind i.

Klientens fortælling vil således, hos os, være i fokus. Vi ønsker samtidig at dekonstruere problemfortællingerne, så vi på den måde kan skabe nye og mere foretrukne fortællinger sammen med dem, som konsulterer os.

Tal uforpligtende med en psykolog til unge

Hvis du er i tvivl, om du har brug for hjælp fra en psykolog, så kan du uforpligtende tage kontakt til os. Det er vigtigt, at man føler sig tryg ved den man vælger, og at man føler, man kan slappe af hos os og åbne op.

I mødet med unge oplever vi vores alder og erfaring som en stor fordel, da vi kan tale med om sociale medier, nye trends og i det hele taget møde dig i øjenhøjde. Vi møder alle med empati, forståelse og medfølelse, hvilket er en hel naturlig del af det at være psykolog, og derfor også en naturlig del af os.

Vi praktiserer som både i Lyngby og i København, på Frederiksberg. Vi tilbyder også online konsultationer (e-terapi) via en sikker forbindelse i de tilfælde, hvor det skønnes relevant, hvis du, som ung, søger psykologhjælp hos Den Krøllede Hjerne.

Hvis du vil vide mere, eller gerne vil bestille tid, så kan vi kontaktes her.

Se også psykolog Roskilde og psykolog Køge her.

Eksempler på klientudtalelser:

Christoffer har hjulpet mig med at navigere igennem en periode i mit liv, hvor jeg har været enormt nedtrykt og trist. Igennem et forløb gav han mig redskaber til at forstå og arbejde med mine handlingsmønstre, som har givet mig mulighed for at forebygge psykiske kvaler. Mit forløb har været en meget givende oplevelse, som har udviklet mig og præget min hverdag positivt på flere fronter. Christoffer har igennem forløbet været lyttende, imødekommende og forstående. Jeg kan derfor varmt anbefale et forløb hos ham – Klient SS

“Ud af mit forløb hos Christoffer har jeg fået flere forskellige metoder til at håndtere stress og tilsidesætte selvdestruktive tanker, hvilket alt i alt har hjulpet mig til at sænke mit stressniveau. Christoffer har været venlig og forstående gennem hele forløbet, og han har fremstillet flere forskellige måder at håndtere et problem på fra forskellige vinkler. Jeg synes, at forløbet har været dybdegående og godt, og det har hjulpet mit humør stabilt opad” – Klient MZ

“Thanks for your attention and support. MB was from day one impressed and willing to talk to you. I remember, when we left your office for the first time, he said: “I like him, Mom, he talks to me like I am an adult”.
MB was always open and very happy to share with me the things you spoke about, without me asking. He has a new perspective and some tools to move forward with in his evolving adulthood. That is all a mother could hope for” – Mor til klient MB

FAQ

Hvilken psykolog til unge kan man kontakte?

Hos Den Krøllede Hjerne møder du autoriserede eller erfarne psykologer, som er klar til at hjælpe. Du er velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde frem til, hvad problemet er, samt hvordan vi i fællesskab kan løse det. 

Hvornår har unge brug for psykologhjælp?

Der er forskelligt, hvornår unge mennesker har brug for psykologhjælp. Samtidig kan det også virke grænseoverskridende at skulle kontakte en psykolog, og det er derfor vigtigt at fokusere på, hvornår den enkelte er klar til selv at ville snakke med en psykolog.

 Det er dog vigtigt at reagere, hvis den unge isolerer sig, udvikler misbrug, har kraftige humørsvingninger, selvskade eller oplever udtalt angst, tristhed eller generel mistrivsel. Og det er helt normalt, at det er forældre eller pårørende, som kontakter os, så den unge kan få den rette hjælp.

Hvordan finder man en god psykolog til unge?

Det kan være en fordel for dig at spørge i din omgangskreds, herunder bekendte, venner eller familiemedlemmer, som selv har erfaring med at gå hos en psykolog til unge. Hos Den Krøllede Hjerne har vi flere psykologer, som hver især er specialiserede, hvorfor vi også med stor sandsynlighed kan finde et rigtig godt match til dig.

Er der mange unge, som er ensomme?

Der er en stigende tendens i samfundet til, at flere unge mennesker oplever ensomhed. Det kan der være flere årsager til, men med den rette hjælp er det muligt at komme tilbage i fællesskabet.

Læs mere om psykologbehandling for unge her: http://www.ungdomspsykologer.dk