Psykolog Unge

Psykologhjælp til unge

Det er blevet svært at være ung. Der skal træffes mange valg, man kan ikke undgå at spejle sig i venner og bekendte på sociale medier og alting er omskifteligt. Derudover er der mange krav og forventninger til, hvordan man skal præstere i skolen, på arbejdet og i fritiden.

Den Krøllede Hjerne tilbyder professionel psykologhjælp til dig, som enten er teenager eller ung voksen. Hvad enten det er dig, din familie eller din partner, som oplever, at du har det svært, så vil det ofte være en god idé at tale med en psykolog.

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

Vi har rigtig gode erfaringer med almenpsykologiske problemstillinger, såsom overspringshandlinger, lavt selvværd og perfektionisme, men vi har også hjulpet mange med angstlidelser, misbrug, depression og spiseforstyrrelser.

I mødet med unge oplever vi vores alder som en stor fordel, da vi kan tale med om sociale medier, nye trends og i det hele taget møde dig i øjenhøjde.

Vi praktiserer som psykologer både i Lyngby og på Frederiksberg. Vi tilbyder også online konsultationer (e-terapi) via en sikker forbindelse i de tilfælde, hvor det skønnes relevant.

Hvis du vil vide mere, eller gerne vil bestille tid, så kan vi kontaktes her.

Eksempler på klientudtalelser:

Christoffer har hjulpet mig med at navigere igennem en periode i mit liv, hvor jeg har været enormt nedtrykt og trist. Igennem et forløb gav han mig redskaber til at forstå og arbejde med mine handlingsmønstre, som har givet mig mulighed for at forebygge psykiske kvaler. Mit forløb har været en meget givende oplevelse, som har udviklet mig og præget min hverdag positivt på flere fronter. Christoffer har igennem forløbet været lyttende, imødekommende og forstående. Jeg kan derfor varmt anbefale et forløb hos ham – Klient SS

“Ud af mit forløb hos Christoffer har jeg fået flere forskellige metoder til at håndtere stress og tilsidesætte selvdestruktive tanker, hvilket alt i alt har hjulpet mig til at sænke mit stressniveau. Christoffer har været venlig og forstående gennem hele forløbet, og han har fremstillet flere forskellige måder at håndtere et problem på fra forskellige vinkler. Jeg synes, at forløbet har været dybdegående og godt, og det har hjulpet mit humør stabilt opad” – Klient MZ

“Thanks for your attention and support. MB was from day one impressed and willing to talk to you. I remember, when we left your office for the first time, he said: “I like him, Mom, he talks to me like I am an adult”.
MB was always open and very happy to share with me the things you spoke about, without me asking. He has a new perspective and some tools to move forward with in his evolving adulthood. That is all a mother could hope for” – Mor til klient MB