Psykologiske Undersøgelser og WISC test børn

En grundig psykologisk undersøgelse giver bedre behandling

I nogle tilfælde kan det være en rigtig god idé at få afdækket ens ressourcer og vanskeligheder ved at indgå i en psykologisk undersøgelse. I andre tilfælde kan det være godt at foretage en mere simpel psykologisk screening.

Vi har særlig stor erfaring med at foretage psykologiske screeninger og undersøgelser. Vi har derfor også undervist andre psykologer i brugen af psykologiske testredskaber.

Psykologiske undersøgelser anvendes også i forbindelse med vurdering af høj begavelse, som kan sikre afklaring og relevant skoleplacering for børn og unge.

Screening

Består af spørgeskemaer og semi-strukturerede interviewprotokoller.

Psykologiske Undersøgelser

En psykologisk undersøgelse vil altid indeholde en screening, men vil også typisk bestå af en intelligensvurdering suppleret af mere specifikke tests omhandlende eksempelvis sproglige kompetencer, impulskontrol, opmærksomhedsstyring eller evne til at planlægge og skabe overblik. De anvendte tests kan dog variere meget, da de tager udgangspunkt i den problemstilling, som klienten præsenterer sig med.

På baggrund af en screening eller en psykologisk undersøgelse skriver vi altid en grundig og fyldestgørende rapport, som vil blive gennemgået sammen med dig og evt. dine forældre eller din partner.

Hvis du vil vide mere, eller gerne vil bestille tid, så kan vi kontaktes her.