psykolog Lyngby

ETIK OG FORTROLIGHED

Tillid er nøglen til godt samarbejde

Som autoriserede psykologer er vi underlagt den fortrolighed og politik, der gælder i de ”Etiske Principper for Nordiske Psykologer” samt ”Lov om Psykologer”. Alle samtaler er derfor omfattet af tavshedspligt. Vi er desuden alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening.

Der kan dog være særlige tilfælde, hvor vi vil være nødsaget til at bryde vores tavshedspligt. Dette gør sig gældende, hvis du som klient er til fare for dig selv eller andre. Derudover kan vi i yderst sjældne tilfælde vurdere det nødvendigt at videregive information om kriminalitet, såfremt vi kun videregiver det, der har betydning for en sags afklaring. Ved en sådan videregivelse skal vi dog altid underrette dig som klient om videregivelsen samt begrundelsen herfor.

Vi har desuden pligt til at videregive information, hvis en dommer anmoder om det, men også i klagesager, forsikringssager og arbejdsskadesager er vi forpligtet til at videregive information, såfremt det er relevant for en sags afklaring.

Udover tavshedspligten har vi også journalpligt. Vi skriver derfor et notat efter hver session. Vi gemmer journalerne i 5 år, hvorefter de bliver makuleret. Der er tale om håndskrevne notater, som opbevares i et arkivskab bag 2 låse.

Vi vægter desuden internetsikkerhed højt. Vi har derfor sikret vores hjemmeside og vores mail med den nyeste form for kryptering. Derudover anvender vi også kryptering ved online konsultationer.

Vi har endvidere, som følge af den nye GDPR lovgivning, databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere, herunder vores revisorer, regnskabsprogrammet Dinero, Sygeforsikring Danmark mfl.