Personlighedsforstyrrelse

Psykolog behandling af personlighedsforstyrrelse

Hvad er en personlighedsforstyrrelse?

Personlighedsforstyrrelse er et paraplybegreb, som anvendes til at beskrive forskellige former for personligheder, der er karakteriseret af uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Disse tanke- og handlemønstre skaber enten problemer for personen selv eller for dennes omgivelser.

Der er rigtig mange, som har en personlighedsforstyrrelse uden at være klar over det. Det anslås således, at mellem 10-15 % af befolkningen har en personlighedsforstyrrelse, hvilket gør det til et forholdsvist udbredt fænomen. Typen og intensiteten af personlighedsforstyrrelsen er dog afgørende for, hvorvidt man vælger at søge behandling.

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

Personlighedsforstyrrelser kan godt behandles, men man må forvente en forholdsvis langvarig proces, da man skal arbejde med nogle helt grundlæggende tanke- og handlemønstre, som igennem mange år har været definerende for ens personlighed.

Symptomer på personlighedsforstyrrelse

Der findes en del forskellige typer af personlighedsforstyrrelse og de kan inddeles i tre hovedgrupper alt efter deres karakteristika og symptomer. De fleste med en bestemt personlighedsforstyrrelse har som regel også tegn og symptomer på mindst en anden forstyrrelse. Det er også ofte, at mennesker med dystymi oplever at have nogle vanskeligheder, der minder om dem, som ses ved personlighedsforstyrrelse. Det er ikke nødvendigt at udvise alle symptomer for en forstyrrelse for at blive diagnosticeret.

Gruppe 1
Gruppe 1 er karakteriseret ved en mærkelig, excentrisk tænkemåde eller opførsel. Den indeholder paranoid personlighedsstruktur, skizoid personlighedsstruktur og skizotypal personlighedsstruktur.

Paranoid personlighedsstruktur

 • Stærk mistillid og mistanke om andre og deres motiver.
 • Ubegrundet tro på at andre forsøger at gøre dig skade eller bedrage dig.
 • Ubegrundet mistanke om loyalitet og troværdighed hos andre.
 • Tøven med at betro sig til andre på grund af en urimelig frygt for, at andre vil misbruge oplysningerne mod dig.
 • Opfattelse af uskyldige bemærkninger eller ikke-truende situationer som personlige fornærmelser eller angreb.
 • Vred eller fjendtlig reaktion på en selvopfattet fornærmelse.
 • Tendens til at bære nag.
 • Ubegrundet, tilbagevendende mistanke om, at en ægtefælle eller seksuel partner er utro.

Skizoid personlighedsstruktur

 • Manglende interesse for sociale eller personlige relationer og foretrækker at være alene.
 • Begrænset evne til at udtrykke følelser.
 • Manglende evne til at nyde de fleste aktiviteter.
 • Manglende evne til at opfange normale sociale signaler.
 • Giver udtryk af at være kold eller ligeglad med andre.
 • Lille eller ingen interesse i at have sex med en anden person.

Skizotypal personlighedsstruktur

 • Ejendommelig påklædning, tænkemåde, tro, tale eller opførsel.
 • Mærkelige perceptuelle oplevelser, såsom at høre en stemme hviske dit navn.
 • Flade følelser eller upassende følelsesmæssige reaktioner.
 • Social angst og mangel på eller ubehag med tætte forhold.
 • Ligegyldig, upassende eller mistænkelig reaktion på andre.
 • “Magisk tænkning” – at tro på, at du kan påvirke mennesker og begivenheder med dine tanker.
 • Tro på, at visse tilfældige hændelser eller begivenheder har skjulte beskeder kun for dig.

Gruppe 2
Gruppe 2 er karakteriseret ved dramatisk, overdreven følelsesmæssig eller uforudsigelig tænkemåde eller opførsel. Den indeholder dyssocial personlighedsstruktur, emotionel ustabil personlighedsstruktur, herunder borderline, histrionisk personlighedsstruktur og narcissistisk personlighedsstruktur.

Dyssocial personlighedsstruktur

 • Ligeglad med andres behov eller følelser.
 • Lyver, stjæler, bruger dæknavne og angiver andre.
 • Tilbagevendende problemer med loven.
 • Gentagne krænkelser af andres rettigheder.
 • Aggressiv, ofte voldelig opførsel.
 • Manglende overholdelse af egen eller andres sikkerhed.
 • Impulsiv adfærd.
 • Konsekvent uansvarlig.
 • Manglende anger for dårlig adfærd.

Emotionel ustabil personlighedsstruktur, herunder borderline

 • Impulsiv og risikabel adfærd, som at have usikker sex, hasardspil eller overspise.
 • Ustabilt eller skrøbeligt selvbillede.
 • Ustabile og intense relationer.
 • Humørsvingende, ofte som en reaktion på interpersonel stress.
 • Selvmordsadfærd eller trusler om selvskade.
 • Intens frygt for at være alene eller forladt.
 • Løbende følelser af tomhed.
 • Hyppige, intense vredesudbrud.
 • Stressrelateret paranoia, der kommer og går.

Histrionisk personlighedsstruktur

 • Søger konstant opmærksomhed.
 • Overdreven følelsesladet, dramatisk eller seksuelt provokerende for at få opmærksomhed.
 • Taler dramatisk med stærke meninger, men kun med få fakta eller detaljer, der bakker dem op.
 • Let påvirkelig af andre.
 • Overfladiske og hurtigt skiftende følelser.
 • Overdreven bekymring over fysisk udseende.
 • Mener, at forhold til andre er tættere, end de virkelig er.

Narcissistisk personlighedsstruktur

 • Tro på, at du er speciel og vigtigere end andre.
 • Fantasier om magt, succes og tiltrækningskraft.
 • Manglende anerkendelse af andres behov og følelser.
 • Overdrivelse af præstationer eller talenter.
 • Forventning til konstant ros og beundring.
 • Arrogance.
 • Urimelige forventninger til andres tjenester, udnytter ofte andre.
 • Misunder andre eller tror, at andre misunder dig.

Gruppe 3
Gruppe 3 er karakteriseret ved en ængstelig og frygtsom tænkemåde eller opførsel. Den indeholder ængstelig evasiv personlighedsstruktur, dependent personlighedsstruktur og tvangspræget personlighedsstruktur.

Ængstelig evasiv personlighedsstruktur

 • Ekstrem følsom over for kritik eller afvisning.
 • Føler sig utilstrækkelig, ringere eller ikke attraktiv.
 • Undgår arbejdsaktiviteter, der kræver personlig kontakt.
 • Socialt hæmmet, sky og isoleret, undgår nye aktiviteter eller at møde fremmede.
 • Ekstrem generthed i sociale situationer og personlige forhold.
 • Frygt for misbilligelse, forlegenhed eller latterliggørelse.

Dependent personlighedsstruktur

 • Overdreven afhængighed af andre og følelse af behov for at blive taget hånd om.
 • Underdanig eller klæbrig adfærd over for andre.
 • Frygt for at skulle klare sig selv, hvis man bliver alene.
 • Lavt selvværd og manglende selvtillid, der kræver overdreven rådgivning og forsikring fra andre for at tage selv små beslutninger.
 • Vanskeligheder med at starte eller udføre projekter alene på grund af manglende selvtillid.
 • Vanskeligheder med at være uenige med andre, frygter misbilligelse.
 • Tolerance over for dårlig eller voldelig behandling, selv når andre muligheder er tilgængelige.
 • Hastende behov for at starte et nyt forhold, når et nært forhold er afsluttet.

Tvangspræget personlighedsstruktur

 • Optaget af detaljer, orden og regler.
 • Ekstrem perfektionisme, der resulterer i dysfunktion og nød, når perfektion ikke opnås, f.eks. at føle sig ude af stand til at afslutte et projekt, fordi du ikke lever op til dine egne strenge standarder.
 • Ønske om at have kontrol over mennesker, opgaver og situationer og manglende evne til at uddelegere opgaver.
 • Forsømmelse af venner og behagelige aktiviteter på grund af overdreven engagement i sit arbejde eller et projekt.
 • Manglende evne til at kassere ødelagte eller værdiløse genstande.
 • Stædig og fastlåst.
 • Ufleksibel om moral, etik eller værdier.
 • Stram og uhyggelig kontrol med et budget og det at bruge penge.

Udredning og behandling af personlighedsforstyrrelser

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har en personlighedsforstyrrelse, så vil vi indledningsvist foretage en undersøgelse og udredning med den psykologiske test SCID-5-PD. Det er psykolog og indehaver Christoffer Kølgaard, som udfører disse. Den efterfølgende behandling kan imidertid godt foregå hos en anden psykolog.

Hvis du har en formodning om at have Borderline Personlighedsforstyrrelse, så tag evt. denne test inden du kontakter os: https://bpdsupportgroup.files.wordpress.com/2014/11/borderline-personality-disorder-test.pdf

Når en eventuel personlighedsforstyrrelse er afdækket vil vi gå i gang med selve behandlingen. I behandlingen lægger vi især stor vægt på klientens mentaliseringsevne, dvs. evne til at spejle sig i, og forstå, andre mennesker. Dette er således hensigtsmæssigt at arbejde med uagtet personlighedsforstyrrelsen. Derudover vil vi typisk arbejde med udvalgte uhensigtsmæssige personlighedstræk og udfordre disse, således at de over tid vil mindskes eller helt forsvinde. Det kan for eksempel være en overudviklet ordenssans, lavt selvværd og usikkerhed i sociale sammenhænge eller kraftige humørsvingninger.

Den Krøllede Hjerne har rigtig gode erfaringer med behandling af personlighedsforstyrrelser, og det er også et af vores primære behandlingsområder. Vi har kontor både i Kgs. Lyngby og på Frederiksberg  kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om den rette behandling til dig. Hvis det ønsket, kan vi også tilbyde online konsultation.