psykolog Lyngby

Perfektionisme

Perfektionisme er meget udbredt – især i det vestlige samfund.

Perfektionisme ses ofte som en positiv egenskab, der øger dine chancer for succes, men det kan føre til selvdestruktive tanker eller adfærd, der gør det sværere at nå mål. Det kan også forårsage stress, angst, depression og andre psykiske problemer. Mennesker, der stræber efter perfektion ud fra følelser af utilstrækkelighed eller fiasko, bør tale med en psykolog; dette kan ofte hjælpe folk med at håndtere overdreven selvkritik.

Vi bliver konstant bombarderet med krav og forventninger, som er svære at leve op til. Vi skal have høje karakterer, hvis vi skal klare os godt. Vi skal blive på kontoret lidt længere, hvis vi vil have en forfremmelse. Vi skal helst sørge for, at huset altid er rent og ryddeligt, hvis der nu skulle komme ubudne gæster.

Derfor er der mange af os, som tænker, at vi nok bør gennemlæse vores mails mange gange, arbejde over eller bruge hele søndagen på praktiske gøremål i hjemmet.

Det er imidlertid en ond cirkel. Hvis man når alt det, som man har sat sig for, så sætter man barren højere næste gang. Hvis man ikke når det hele, så fører det til selvkritik og selvbebrejdelser.

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

Hvad er perfektionisme?

Perfektionisme defineres ofte som behovet for at være eller synes at være perfekt, eller endda at tro, at det er muligt at opnå perfektion. Det ses typisk som en positiv egenskab snarere end en fejl. Folk kan bruge udtrykket “sund perfektionisme” til at beskrive eller retfærdiggøre perfektionistisk adfærd.

Perfektionisme er ikke det samme som at stræbe efter at være sit bedste. Perfektion handler ikke om sund præstation og vækst. Der skal skelnes mellem perfektionisme og sund adfærd. Perfektionisme er ikke det samme som at stræbe efter at være den bedste udgave af sig selv. Perfektion handler ikke om sund præstation og vækst. Tværtimod bruges det af mange personer som et skjold til at beskytte mod smerten ved skyld, dømmekraft eller skam.

Tegn på, du måske er perfektionist

De fleste mennesker bliver perfektionistiske fra tid til anden eller på bestemte områder af livet. Mennesker, der er næsten fuldtids perfektionister, kan føle behovet for konstant at opnå perfektion. De kan også:

 • Have svært ved at udføre en opgave, medmindre de ved, at de kan gøre det perfekt.
 • Se slutproduktet som den vigtigste del af enhver handling. Som følge heraf fokuserer de mindre på selve processen med at lære eller udføre en opgave efter bedste evne.
 • Ser ikke en opgave som afsluttet, før resultatet er perfekt i henhold til deres standarder.
 • Trække tiden ud. Folk med perfektionisme vil måske ikke begynde på en opgave, før de ved, at de kan gøre det perfekt.
 • Bruge alt for lang tid på at fuldføre en opgave, som ikke typisk tager andre lang tid at udføre.

Eksempler på perfektionistisk opførsel

De fleste mennesker ønsker at opnå succes, men at arbejde hårdt for at nå dine mål indikerer ikke altid perfektionistisk adfærd. Folk, der er perfektionister, tror typisk, at intet, de gør, er umagen værd, medmindre det er perfekt. I stedet for at være stolte af deres fremskridt, læring eller hårde arbejde, kan de konstant sammenligne deres arbejde med andres arbejde eller fokusere på at opnå fejlfrit output.

Selv når mennesker med perfektionistiske træk får deres ønskede resultater, kan de stadig være utilfredse. De føler måske, at hvis de virkelig var perfekte, ville de ikke have behøvet at arbejde så hårdt for at nå deres mål.

Nogle eksempler på perfektionisme inkluderer:

 • Bruger 30 minutter på at skrive og omskrive en e-mail med to sætninger.
 • Tror at hvis man mangler to punkter på en test, er det et tegn på fiasko.
 • Har svært ved at være glad for andre, der har succes.
 • Sammenligner sig med andres præstationer eller sammenligner sig selv ugunstigt og urealistisk med andre.
 • Springer en time over i skolen eller undgår en opgave, fordi det er meningsløst at gøre en indsats, medmindre perfektion kan opnås.
 • Fokus på slutproduktet frem for læringsprocessen.
 • Undgå at spille et spil eller prøve en ny aktivitet med venner af frygt for at blive vist som mindre end perfekt.

Typer af perfektionisme

Der findes kun nogle få forskellige typer af perfektionisme. Selvom disse typer deler ensartet adfærd, er deres motiver og resultater ofte forskellige.

Personlige standarder: En person, der har denne type perfektionisme, overholder et sæt standarder, der motiverer dem. Andre vil måske stadig betragte disse standarder som høje, men de er motiverende for den person, der sætter dem. Denne type perfektionisme menes at være sund, da den ikke fører til overdreven stress eller udbrændthed. Personer med denne perfektionisme kan være mindre tilbøjelige til at bruge skadelige vaner til at klare stress forårsaget af perfektionisme. En person har kun denne type perfektionisme, hvis deres mål får dem til at føle sig energisk og ikke overvældet eller lammet.

Selvkritisk: Denne type perfektionist er mere tilbøjelig til at blive skræmt af de mål, de sætter for sig selv, frem for at føle sig motiveret. De kan oftere føle sig håbløse, eller at deres mål aldrig bliver til virkelighed. Forskning tyder på, at selvkritisk perfektionisme er mere tilbøjelige til at føre til negative følelser, såsom stress, undgåelse, angst og selvfordømmelse.

Socialt foreskrevet perfektionisme: Denne type perfektionisme beskriver efterspørgslen efter ekspertise, der ofte stilles til mennesker med job, der kræver ekstrem præcision, såsom advokater, læger og arkitekter. Personer i disse erhverv oplever ofte mere håbløse tanker, stress og en højere risiko for selvskade og selvmord.

Socialt foreskrevet perfektionisme gælder også for mennesker, der udsættes for høje kulturelle eller samfundsmæssige standarder, og som stræber efter at opfylde disse urealistiske mål. For eksempel kan børn og unge blive udsat for høje akademiske standarder af deres forældre. Teenagere og voksne, der føler sig presset til at opnå den type krop, som samfundet foregiver at være “ideal” kan udvikle træk af socialt foreskrevet perfektionisme som et resultat.

Perfektionismens domæner

Perfektionisme kan påvirke mange områder af en persons liv, og disse områder omtales ofte som domæner. Nogle gange påvirker perfektionisme kun ét domæne, mens det andre gange påvirker flere domæner. Nedenfor er nogle af de områder af livet perfektionisme kan påvirke.

På arbejdspladsen eller i skolen: Folk, der er perfektionister i skolen eller på arbejdet, kan tage længere tid end andre om at udføre en opgave. De kan også undgå at starte en opgave, de ikke føler sig trygge i. Det skyldes ofte et ønske om at løse opgaven perfekt.

Intime forhold eller venskaber: Perfektionisme kan få folk til at placere deres urealistiske standarder på deres kære, hvilket bringer ekstra stress og pres ind i forholdet.

Fysisk aktivitet: Sport og konkurrence tilskynder eller forværrer ofte perfektionisme. I individuelle sportsgrene, såsom gymnastik eller atletik, kan perfektionisme være særligt udbredt, da atleten ofte konkurrerer mod sig selv.

Miljø eller omgivelser: Dette kan omfatte behovet for, at ens hus eller lejlighed altid skal være pletfri. Det kan få en person til at bruge store mængder tid og energi på at holde deres umiddelbare omgivelser ryddelige eller i overensstemmelse med deres æstetiske standarder.

Hygiejne og sundhed: Ironisk nok kan denne type perfektionisme forårsage sundhedsproblemer. For eksempel kan nogen stoppe med at børste tænder, fordi de sprang over en enkelt gang. Denne type perfektionisme kan også føre til spiseforstyrrelser, hvor individer føler sig tvunget til at holde sig til en striks sund kost.

Hvordan man taler eller skriver: Når en person er perfektionistisk med hensyn til, hvordan de taler eller skriver, kan kvaliteten af ​​deres tale eller skrift falde. Det kan få dem til at tale meget lidt eller til at undgå at skrive af frygt for at begå en fejl.

Fysisk udseende: Denne type perfektionisme kan få nogen til at bekymre sig overdrevent om deres personlige pleje, udseende eller stil. De kan bruge timer på at vælge, hvad de skal have på, eller hvordan de skal style deres hår. Perfektionisme omkring fysisk fremtoning kan også føre til spiseforstyrrelser eller træningsafhængighed.

Hvad er årsagerne til perfektionisme?

Mange faktorer kan være medvirkende til, om perfektionismen udvikler sig. Nogle få inkluderer:

 • Hyppig frygt for misbilligelse fra andre eller følelser af usikkerhed og utilstrækkelighed.
 • Psykiske problemer som angst eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD). Mens der er fundet en sammenhæng mellem OCD og perfektionisme, har ikke alle mennesker med perfektionisme OCD, og ​​ikke alle mennesker med OCD er perfektionister.
 • At have en forælder, der udviser perfektionistisk adfærd eller udtrykker misbilligelse, når deres børns indsats ikke resulterer i perfektion. Nogle forældre kan opmuntre deres barn til at få succes på alle områder eller skubbe perfektion på dem i et omfang, der kan betragtes som misbrug.
 • En usikker tidlig tilknytning. Mennesker, der havde en vanskelig tilknytning til forældre, da de var unge, kan opleve vanskeligheder med at berolige sig selv som voksne. De kan have problemer med at acceptere et godt resultat som godt, hvis det ikke er perfekt.

Mennesker med en historie med høj præstation føler nogle gange et overvældende pres for at leve op til deres tidligere præstationer. Dette får dem ofte til at engagere sig i perfektionistisk adfærd. Børn, der ofte bliver rost for deres præstationer, kan føle sig presset til at blive ved med at forsøge at skabe store præstationer, når de bliver ældre, hvilket også kan forårsage perfektionistiske tendenser.

Hvis du føler, at du måske har træk af perfektionisme, der forstyrrer din dagligdag, skal du vide, at perfektionistisk adfærd og vaner kan ændres. Det er muligt at lære sundere holdninger til dine mål og standarder med hjælp fra en betroet, medfølende terapeut.

I behandlinger lægger vi hos Den Krøllede Hjerne vægt på, hvordan perfektionismen er opstået, og hvad der er med til at vedligeholde den. Herefter arbejder vi med, hvordan du kan udfordre din perfektionisme gennem forskellige øvelser og teknikker, så perfektionismen ikke får lov til at styre dig. Det er nemlig dig, som skal lære at styre den.

Kontakt os i dag, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi arbejder med perfektionisme. Du kan kontakte os her.