psykolog Lyngby
Online Psykolog

I de senere år er online terapi blevet stadig mere populært, især efter COVID-19 pandemien. Online terapi eller konsultation hos en online psykolog, er en form for terapi, hvor du og psykologen kommunikerer via en video- eller telefonforbindelse. Denne form for terapi kan være nyttig for mange mennesker, men det er ikke altid det bedste valg for alle.

terapi hos online psykolog

Hvornår er online terapi relevant?

Online terapi kan være relevant for personer, der har vanskeligheder med at komme til en fysisk terapisession, på grund af geografisk afstand, mobilitetsproblemer, tidsmæssige begrænsninger eller personlige præferencer. Det kan også være nyttigt for personer, der oplever akutte problemer, der kræver øjeblikkelig hjælp. Endelig kan online terapi være en mulighed for personer, der ikke føler sig trygge ved at besøge en terapeut personligt.

Mange er måske en smule skeptiske, når de hører om online terapi første gang. Kan det nu også være rigtigt, at jeg ved et online møde med en psykolog kan få det nødvendige udbytte af min terapisession? Det spørgsmål er der i hvert fald mange, der stiller sig selv.

Vi har imidlertid rigtig gode erfaringer med online terapi og rigtig meget forskning peger faktisk også på, at effekten af terapi er præcis den samme som ved det fysiske møde. Du får altså samme høje psykologfaglige kvalitet i behandlingsarbejdet med en online psykolog. 

Online terapi er også på mange måder et fremragende alternativ til almindelig samtaleterapi.

Ønsker du at bestille tid? Kontakt os her

Vejen til forandring

Terapi med en online psykolog sikrer først og fremmest en fleksibilitet som ikke er mulig ved det fysiske møde. Det kan for eksempel være, at det ville være relevant at tale med sin psykolog lige op til sin eksamen, på vej til jobsamtalen eller lige der, hvor isolationen, angsten, tomheden eller tristheden fylder mest. Det kan især også give mening, hvis det drejer sig om svære angsttilstande, hvor man har svært ved at forlade sit hjem eller hvis man bor, studerer eller arbejder i udlandet i en periode.

Derudover har online terapi den fordel, at man som regel vil kunne sidde i sine vante omgivelser med sit yndlingstæppe og sin yndlingste, mens man får talt om nye perspektiver, som giver nye handlemuligheder.

En forskel for den enkelte

Hos Den Krøllede Hjerne finder du fagspecialister inden for et bredt udvalg af den kliniske psykologi, og vi gør en dyd ud af at skabe forandring for den enkelte. 

Uanset om der er behov for terapi, rådgivning eller forebyggelse, så mener vi, at det kræver en krøllet hjerne at hjælpe, og dermed forstå andre krøllede hjerner. 

Vi ønsker at skabe en terapeutisk alliance, der består af tillid, respekt og sympati. Det positive emotionelle bånd mellem behandler og klient, samt enigheden om målene med behandlingen, er en prioritet hos os. Det gælder selvfølgelig også, hvis du vælger en online psykolog. 

Alliancen begynder allerede ved første kontakt, hvor vi i fællesskab skaber enighed om det kommende behandlingsforløb. I løbet af samtalen bliver vi enige om, hvad problemet er, hvilke mål der skal sættes, og hvordan det skal ske. Hos Den Krøllede Hjerne arbejder psykolog og klient sammen som et team fra start til slut.

Behandling tilpasset dig

Vi ønsker i terapien at trække på flere forskellige virksomme behandlingsformer for at opnå det bedste resultat. Vi tror på, at metoden skal tilpasses dig, og ikke omvendt.
Vi har også blik forde non-specifikke faktorer i psykoterapi (som ikke omhandler metode): forståelse, medfølelse og empati. Det er en naturlig del af at være psykolog, og derfor en naturlig del af os.

Forandring i din stue

Tillid med en online psykolog

Som autoriserede og erfarne psykologer er vi underlagt den fortrolighed og politik, der gælder i “Etiske Principper for Nordiske Psykologer” samt “Lov om Psykologer”, og dette gælder uanset om din behandling foregår online eller fysisk. Vores online konsultationer foregår altid i et krypteret videorum, og vi overholder således de strenge krav til persondata, som er indbefattet af GDPR-lovgivningen.

I særlige tilfælde kan vi være nødsaget til at bryde vores tavshedspligt. Det kan skyldes, hvis du er til fare for dig selv eller andre. Det kan også være i tilfælde, hvor en dommer anmoder om oplysninger, eller i klagesager, forsikringssager og arbejdsskadesager, hvis det er relevant for en sags afklaring. 

Find en kvalificeret og erfaren online psykolog

Selvom vi arbejder som autoriserede psykologer på Frederiksberg og i Lyngby, så kan det faktisk give rigtig god mening at afholde online konsultationer. Der vil dog være tilfælde, hvor det vil være bedst at mødes ansigt til ansigt. Det kan for eksempel være, hvis du er selvmordstruet, psykotisk eller har lignende udfordringer. Derfor vil det altid give mening at kontakte os først, så vi sammen kan finde den bedste løsning. Det koster naturligvis ikke noget.

Vores online konsultationer foregår desuden altid i et krypteret videorum, og vi overholder således de strenge krav til persondata, som er indbefattet af GDPR lovgivningen.

Vi glæder os til at høre fra dig, og hvis i dag skal være forandring, så kan du kontakte os her.

Den Krøllede Hjerne Frederiksberg

Suomisvej 2

1927 Frederiksberg

+45 60 66 12 24

denkroelledehjerne@protonmail.com 

Den Krøllede Hjerne Lyngby

Lyngby Hovedgade 96

2800 Kongens Lyngby

+45 60 66 12 24

denkroelledehjerne@protonmail.com 

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

FAQ

Hvordan ved jeg, om jeg har brug for en online psykolog?

Hvis du over længere tid oplever emotionelle, mentale eller adfærdsmæssige udfordringer, der dagligt påvirker din funktion og livskvalitet, kan det være en god idé at søge hjælp hos en psykolog. Du kan have brug for en psykolog, hvis du mere eller mindre konstant oplever  stress, angst, depression eller gennemgår svære livsbegivenheder. 

Hvordan foregår en typisk session med en online psykolog?

Når du vælger en online psykolog hos den Krøllede Hjerne, foregår sessionen som hvis du var til stede fysisk. Samtalen varer normalt omkring 50-60 minutter. I sessionen taler du med psykologen om dine tanker, følelser og adfærd. 

Har psykologer tavshedspligt?

Ja. Psykologer har tavshedspligt, hvilket betyder, at de er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og dine samtaler med dem. Der er undtagelser, hvis du er til fare for dig selv og andre, eller bliver pålagt af loven at rapportere bestemte oplysninger.

Hvornår skal jeg vælge en online psykolog?

Der kan være flere grunde til, at du ønsker at vælge en online psykolog. Det kan være pga. geografisk afstand, mobilitetsproblemer eller personlige præferencer. Det kan også være, at du bor i udlandet i en periode.