Om Den Krøllede Hjerne

Christoffer Kølgaard

Lukket for tilgang af nye klienter. 

Cand.psych. aut. og indehaver af Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og er blevet autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Som psykolog arbejder jeg respektfuldt og omsorgsfuldt med udgangspunkt i netop det, som du oplever som vanskeligt. I mit terapeutiske arbejde veksler jeg mellem at give dig konkrete redskaber til at håndtere din situation, men er også meget optaget af at forstå årsagerne til de oplevede vanskeligheder. Dette skyldes en overbevisning om, at en dybdegående forståelse af problemet åbner op for nye måder at se sig selv og omverdenen på.

Jeg har især gode erfaringer med behandling af angst, depression, OCD, traumer, personlighedsforstyrrelser, misbrug og almenpsykologiske vanskeligheder, såsom perfektionisme, overspringshandlinger, vrede, lavt selvværd og bekymringstendens. Jeg har gode erfaringer med både behandling af unge og voksne.

Jeg praktiserer som psykolog både i Lyngby og på Frederiksberg. Aktuelt arbejder jeg også som gæsteforelæser på DIS (Danish Institute for Studying Abroad).

Inden min opstart af egen klinik i 2017 har jeg arbejdet som klinisk psykolog i psykiatrien. Jeg har desuden arbejdet som psykolog i AS3 og hos Hjerneskadecenter Virum. Jeg har desuden varetaget adskillige undervisningsopgaver og har blandt andet holdt foredrag i Dansk Psykolog Forening. Jeg har således et bredt kendskab til forskellige aspekter af psykologien, hvorfor jeg kan tilbyde en bred palette af psykologiske ydelser.

Derudover er jeg certificeret Transition Coach fra AS3 og har været på et omfattende ACT kursus og en narrativ terapeutisk efteruddannelse, da jeg særligt lader mig inspirere af disse terapeutiske metoder i min behandling.

Jeg praktiserer både i Lyngby og på Frederiksberg.

Jeg håber på at høre fra dig og skabe forandrende øjeblikke.

Maja Schou

Lukket for tilgang af nye klienter.

Cand.psych. aut. og konsulent for Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2007 og er efterfølgende autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Jeg har arbejdet som klinisk psykolog i mere end 10 år både som ekstern konsulent og som ansat i forskellige psykologhuse i København og Fakse. Jeg har ligeledes i nogle år arbejdet indenfor børne- og familieområdet.

Terapi har altid for mig været et særligt og meget værdsat omdrejningspunkt i mit arbejde som psykolog. Hos mig kan du tale om, og få hjælp til, de udfordringer, som opstår i livet, og som kan være svære at håndtere på egen hånd.

Jeg har solid erfaring med samtaleforløb omhandlende blandt andet stress og mistrivsel, angst og OCD, depression, sorg- og krisereaktioner, spiseproblematikker samt de psykologiske aspekter i forbindelse med familiedannelse (fertilitetsproblemer og ufrivillig barnløshed, efterfødselsreaktioner, soloforældreskab og lignende).

Jeg er specialiseret og efteruddannet i kognitiv adfærdsterapi, herunder også Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Jeg er i forlængelse heraf co-forfatter til bogen ”Fri for Angst – med kognitive metoder”, som udkom i 2010.

Som psykolog arbejder jeg respektfuldt, omsorgsfuldt og engageret. Det ligger mig meget på sinde, at vores samtaler tager udgangspunkt i et aktivt og ligeværdigt samarbejde med udgangspunkt i dine ønsker og behov. Jeg vægter samtidig højt, at dette foregår i en konstruktiv, anerkendende og positiv atmosfære.

Jeg praktiserer både i Lyngby og i egen klinik på Vesterbro.

Privat er jeg gift, mor til to og bosiddende i Stengårdskvarteret i Lyngby.

Varmt velkommen til!

Laura Dyring

Cand.psych. og konsulent for Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet og er på nuværende tidspunkt på vej mod min autorisation.

Jeg ved, at det kan være et stort skridt at søge hjælp hos en psykolog, og derfor er det vigtigt for mig at skabe et rum, hvor du oplever at være tryg, og du kan være dig selv med alt, hvad det indebærer. Som psykolog vil jeg møde dig med nærvær, respekt og rummelighed.

I det terapeutiske arbejde er jeg optaget af at forstå dig og din fortælling, så du kan få hjælp til netop det, som du kæmper med. Terapi hos mig er et samarbejde, hvor vi i fællesskab vil undersøge, hvad der kan være årsagen til din udfordring, men også hvor du ønsker at bevæge dig hen i fremtiden. Samtidig vil jeg have for øje, hvilken tilgang og hvilke værktøjer der bedst muligt vil kunne hjælpe dig hen imod netop det.

Jeg har især god erfaring med samtaleforløb omhandlende depression, angst, sorgreaktioner, spiseforstyrrelser og selvskade. Derudover også mere almenpsykologiske problemstillinger såsom lavt selvværd, mistrivsel og perfektionisme.

Jeg praktiserer i Lyngby.

Jeg håber på at høre fra dig. Et stort velkommen til!

Laura Dyring - Psykolog

Iben Waagepetersen

Cand.psych. aut og konsulent for Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet i 2009 og autoriseret af Psykolognævnet i 2013.

Jeg har arbejdet med samtaleterapi siden jeg blev uddannet, både i privat praksis, men primært på flere psykoterapeutiske afsnit i både den offentlige og private psykiatri. Herigennem har jeg opnået stor erfaring med personlighedsforstyrrelser, traumer/PTSD, depression, angst, OCD, lavt selvværd, regulering af følelser og problemer med relationer.

Jeg vil møde dig med empati, respekt og nærvær, så du kan føle dig tryg til at gå ind i det udviklende og helende arbejde. Sammen vil vi bearbejde de oplevelser, som skaber svære følelser og undersøge de mønstre, som ”spænder ben” for dig og, på en omsorgsfuld måde, udfordre disse.

Jeg arbejder med forskellige metoder, og sammen finder vi ud af, hvad der passer til dine ønsker og behov.

Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at arbejde med konkrete metoder til at opnå et bestemt mål. Jeg oplever det dog som meget menings- og værdifuldt, også at forstå oprindelsen til problematikkerne og de mønstre, som kan vedligeholde dem. Andre gange, kan der være konkrete traumer (store eller små), som du ønsker at få bearbejdet. Og andre gange igen, kan det være, at du blot har brug for at reflektere over et tema, med en udenforstående person.

De tre primære metoder jeg arbejder med, er kognitiv adfærdsterapi, schematerapi og EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Kognitiv adfærdsterapi koncentrerer sig meget om ”her og nu”, og konkret håndtering af symptomer, med fokus på tanker og handlinger.

Schematerapi fokuserer på et helende arbejde med dybereliggende personlighedsmønstre (såkaldte schemaer), som er dannet gennem oplevelser og erfaringer fra barndom og ungdom – med udgangspunkt i de problematikker, som du oplever her og nu (og ofte har oplevet gennem det meste af livet).

EMDR fokuserer også på tidligere oplevelser, med udgangspunkt i nutidens problematikker eller svære følelser. Med EMDR’en bearbejder vi minder, der er med til at præge din forståelse og håndtering af bestemte situationer, således at deres negative påvirkning af nutidige oplevelser, mindskes. EMDR bruges også til traumebearbejdning og PTSD.

Jeg praktiserer på Frederiksberg.

Jeg ser frem til at møde dig!

iben

Katrine Kirk

Cand.psych. og konsulent for Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2011, og har i en årrække været bosat og arbejdet som psykolog udenfor Danmark, i henholdsvis Costa Rica og Vermont, USA. Jeg er autoriseret af det amerikanske psykolognævn.

Det terapeutiske arbejde er hjørnestenen i mit virke som psykolog. Jeg føler mig utroligt beæret over at få lov til at følge mennesker på et stykke af deres livsrejse.

Jeg har mangeårig erfaring med angst –og depressionsproblematikker, tilpasningsforstyrrelser, sorg, ADHD, spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd – herunder erfaring med almenpsykologiske vanskeligheder som ensomhedsfølelse, tristhed, vrede, bekymringer, lavt selvværd og problemer i parforholdet.

Som psykolog har jeg en omsorgsfuld, åben og respektfuld tilgang til terapi. Jeg lytter til din historie på en engageret og ligeværdig måde. Sammen taler vi om det, der generer eller trykker dig, og finder ud af, hvordan vi bedst kan håndtere det. Det er vigtigt for mig, at du føler dig hørt, og at vi arbejder på en måde, der giver mening for dig.

Mit metodiske grundlag tager udgangspunkt i kognitiv terapi, men jeg bruger også værktøjer fra andre terapeutiske grene.

Jeg tilbyder individuel terapi og parterapi.

Terapien kan foregå på engelsk, hvis det er et ønske.

Du er varmt velkommen på mit kontor i Lyngby!

Katrine Kirk - Cand. Psych

Kenneth Leonhardt Ibervang

Cand.psych.aut og specialpsykolog i psykiatri. Konsulent for Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet psykolog på Københavns Universitet og er blevet autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Efter opnået autorisation, har jeg taget en specialisering som specialpsykolog i psykiatri.

Som psykolog arbejder jeg løsningsorienteret, men møder dig med empati og varme der hvor du er i dit liv og med de udfordringer som du står over for. I terapien veksler jeg mellem at udforske årsagen til de aktuelle udfordringer og finde løsninger på dem gennem forslag til konkrete redskaber.

Jeg arbejder med mange forskellige psykiske problemstillinger herunder, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, kriser og traumer herunder PTSD, sorg, samt stress for blot at nævne nogle. Er du i tvivl er du altid velkommen til at give et uforpligtende kald for at høre om jeg er den rigtige i forhold til de udfordringer som du står med.

Forud for min tilknytning til den Krøllede Hjerne, har jeg arbejdet i privatpraksis siden 2011 samt i psykiatrien siden 2013, hvor jeg bl.a. har taget en 4-årig efteruddannelse og specialisering som specialpsykolog i psykiatri. Jeg har gennem en årrække endvidere undervist på DIS (Danish Institut for Study Abroad) hvor jeg underviste amerikanske universitetsstuderende i Krise og Traume psykologi. Jeg arbejder nu udelukkende i privatpraksis hvor jeg aktuelt praktiserer på Frederiksberg.

I tillæg til ovenstående er jeg uddannet Kognitiv terapeut og har en uddannelse som instruktør i mindfulness.

Jeg ser frem til at høre fra dig.