Om Den Krøllede Hjerne

Christoffer Kølgaard

Lukket for tilgang af nye klienter indtil september 2020.

Cand.psych. aut. og indehaver af Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og er blevet autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Som psykolog arbejder jeg respektfuldt og omsorgsfuldt med udgangspunkt i netop det, som du oplever som vanskeligt. I mit terapeutiske arbejde veksler jeg mellem at give dig konkrete redskaber til at håndtere din situation, men er også meget optaget af at forstå årsagerne til de oplevede vanskeligheder. Dette skyldes en overbevisning om, at en dybdegående forståelse af problemet åbner op for nye måder at se sig selv og omverdenen på.

Jeg har især gode erfaringer med behandling af angst, depression, OCD, traumer, personlighedsforstyrrelser, misbrug og almenpsykologiske vanskeligheder, såsom perfektionisme, overspringshandlinger, vrede, lavt selvværd og bekymringstendens. Jeg har gode erfaringer med både behandling af unge og voksne.

Jeg praktiserer som psykolog både i Lyngby og på Frederiksberg. Aktuelt arbejder jeg også som gæsteforelæser på DIS (Danish Institute for Studying Abroad).

Inden min opstart af egen klinik i 2017 har jeg arbejdet som klinisk psykolog i psykiatrien. Jeg har desuden arbejdet som psykolog i AS3 og hos Hjerneskadecenter Virum. Jeg har desuden varetaget adskillige undervisningsopgaver og har blandt andet holdt foredrag i Dansk Psykolog Forening. Jeg har således et bredt kendskab til forskellige aspekter af psykologien, hvorfor jeg kan tilbyde en bred palette af psykologiske ydelser.

Derudover er jeg certificeret Transition Coach fra AS3 og har været på et omfattende ACT kursus og en narrativ terapeutisk efteruddannelse, da jeg særligt lader mig inspirere af disse terapeutiske metoder i min behandling.

Jeg håber på at høre fra dig og skabe forandrene øjeblikke.

Maja Schou

Lukket for tilgang af nye klienter.

Cand.psych. aut. og konsulent for Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2007 og er efterfølgende autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Jeg har arbejdet som klinisk psykolog i mere end 10 år både som ekstern konsulent og som ansat i forskellige psykologhuse i København og Fakse. Jeg har ligeledes i nogle år arbejdet indenfor børne- og familieområdet.

Terapi har altid for mig været et særligt og meget værdsat omdrejningspunkt i mit arbejde som psykolog. Hos mig kan du tale om, og få hjælp til, de udfordringer, som opstår i livet, og som kan være svære at håndtere på egen hånd.

Jeg har solid erfaring med samtaleforløb omhandlende blandt andet stress og mistrivsel, angst og OCD, depression, sorg- og krisereaktioner, spiseproblematikker samt de psykologiske aspekter i forbindelse med familiedannelse (fertilitetsproblemer og ufrivillig barnløshed, efterfødselsreaktioner, soloforældreskab og lignende).

Jeg er specialiseret og efteruddannet i kognitiv adfærdsterapi, herunder også Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Jeg er i forlængelse heraf co-forfatter til bogen ”Fri for Angst – med kognitive metoder”, som udkom i 2010.

Som psykolog arbejder jeg respektfuldt, omsorgsfuldt og engageret. Det ligger mig meget på sinde, at vores samtaler tager udgangspunkt i et aktivt og ligeværdigt samarbejde med udgangspunkt i dine ønsker og behov. Jeg vægter samtidig højt, at dette foregår i en konstruktiv, anerkendende og positiv atmosfære.

Privat er jeg gift, mor til to og bosiddende i Stengårdskvarteret i Lyngby.

Varmt velkommen til!