Om

Christoffer Kølgaard

Cand.psych. aut. og indehaver af Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og er blevet autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Inden min opstart af egen klinik i 2017 har jeg arbejdet som klinisk psykolog i psykiatrien. Jeg har desuden arbejdet som psykolog i AS3 og hos Hjerneskadecenter Virum. Jeg har desuden varetaget adskillige undervisningsopgaver og har blandt andet holdt foredrag i Dansk Psykolog Forening. Jeg har således et bredt kendskab til forskellige aspekter af psykologien, hvorfor jeg kan tilbyde en bred palette af psykologiske ydelser.

Derudover er jeg certificeret Transition Coach fra AS3 og har været på et omfattende ACT kursus og en narrativ terapeutisk efteruddannelse, da jeg særligt lader mig inspirere af disse terapeutiske metoder i min behandling.

Som psykolog arbejder jeg respektfuldt og omsorgsfuldt med udgangspunkt i netop det, som du oplever som vanskeligt. I mit terapeutiske arbejde veksler jeg mellem at give dig konkrete redskaber til at håndtere din situation, men er også meget optaget af at forstå årsagerne til de oplevede vanskeligheder. Dette skyldes en overbevisning om, at en dybdegående forståelse af problemet åbner op for nye måder at se sig selv og omverdenen på.

Jeg har især gode erfaringer med behandling af angst, depression, OCD, traumer, personlighedsforstyrrelser, misbrug og almenpsykologiske vanskeligheder, såsom perfektionisme, overspringshandlinger, vrede, lavt selvværd og bekymringstendens.

Jeg praktiserer som psykolog både i Lyngby og på Frederiksberg. Aktuelt arbejder jeg også som gæsteforelæser på DIS (Danish Institute for Studying Abroad).

Jeg håber på at høre fra dig og skabe forandrene øjeblikke.

Julie Aasbjerg Andersen

Cand.psych. aut. og konsulent for Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet psykolog og blev autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2013. Jeg har haft over 5.000 samtaler med børn, unge og voksne gennem 10 år.

Jeg har arbejdet som HR-konsulent i Maersk Broker, primært indenfor rekruttering, ledelsessparring, medarbejderudvikling, coaching, stresshåndtering mv.

Derudover har jeg arbejdet en årrække indenfor psykiatrien med udredning og behandling af børn, unge og voksne. Især har jeg beskæftiget mig med emner som angst, depression, stress, kriser og sorg. Min erfaring herfra har givet mig indgående kendskab til de psykologiske vanskeligheder og tematikker, som man kan opleve i løbet af livet.

Samtalerne med mig skal sørge for, at du kommer i dybden med det, som er svært, og give dig ny indsigt.

Jeg arbejder ud fra en psykodynamisk grundforståelse og anvender metoder som mentaliseringsbaseret terapi samt ACT (Acceptence and Commitment Therapy).

Som psykolog arbejder jeg fleksibelt og tilpasser metoden til dine behov afhængig af den problemstilling, som du kommer med. Som person er jeg engageret og uhøjtidelig. Det er centralt for mig at sikre, at du føler dig hjulpet, og at terapien giver dig mentalt overskud igen.

Jeg håber på at høre fra dig enten via kontaktformular, mail eller direkte på tlf.

Maja Schou

Cand.psych. aut. og konsulent for Den Krøllede Hjerne.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2007 og er efterfølgende autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Jeg har arbejdet som klinisk psykolog i mere end 10 år både som ekstern konsulent og som ansat i forskellige psykologhuse i København og Fakse. Jeg har ligeledes i nogle år arbejdet indenfor børne- og familieområdet.

Terapi har altid for mig været et særligt og meget værdsat omdrejningspunkt i mit arbejde som psykolog. Hos mig kan du tale om, og få hjælp til, de udfordringer, som opstår i livet, og som kan være svære at håndtere på egen hånd.

Jeg har solid erfaring med samtaleforløb omhandlende blandt andet stress og mistrivsel, angst og OCD, depression, sorg- og krisereaktioner, spiseproblematikker samt de psykologiske aspekter i forbindelse med familiedannelse (fertilitetsproblemer og ufrivillig barnløshed, efterfødselsreaktioner, soloforældreskab og lignende).

Jeg er specialiseret og efteruddannet i kognitiv adfærdsterapi, herunder også Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Jeg er i forlængelse heraf co-forfatter til bogen ”Fri for Angst – med kognitive metoder”, som udkom i 2010.

Som psykolog arbejder jeg respektfuldt, omsorgsfuldt og engageret. Det ligger mig meget på sinde, at vores samtaler tager udgangspunkt i et aktivt og ligeværdigt samarbejde med udgangspunkt i dine ønsker og behov. Jeg vægter samtidig højt, at dette foregår i en konstruktiv, anerkendende og positiv atmosfære.

Privat er jeg gift, mor til to og bosiddende i Stengårdskvarteret i Lyngby.

Varmt velkommen til!