psykolog Lyngby
Behandling af misbrug

Misbrugsbehandling

Misbrug er et meget udbredt fænomen i Danmark.

Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt er mellem 70.000-90.000 mennesker med et stofmisbrug, hvoraf kun 16.000 er i behandling for dette. Hertil kommer misbrugere af alkohol, som udgør ca. 140.000 mennesker.

Når det handler om misbrug, så kan det ofte være svært at finde ud af, hvornår noget er et misbrug eller et forbrug.

Typisk siger man, at der først er tale om et problem, når det er et problem for enten dig, dine omgivelser eller begge dele. Med misbrug må man dog også erkende, at selv en forholdsvis lille indtagelse af ethvert euforiserede stof har negative konsekvenser for ens fysiske helbred.

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

Der er således ikke nogen klar definition for, hvornår noget går fra at være et forbrug til at være et misbrug. Gode indikatorer er imidlertid følgende (kilde: https://vidensportal.dk/boern-og-unge/rusmiddelproblematikker/definition/definition-af-misbrug):

  • Trang.
  • Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen.
  • Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå abstinenssymptomer.
  • Toleransudvikling (at der skal anvendes stadig større dosis for at opnå samme virkning).
  • Misbruget spiller en dominerende rolle i forhold til prioritering og tidsforbrug.
  • Vedblivende brug trods kendt skadesvirkning.

Udover alkohol- og stofmisbrug, så er ludomani (spilleafhængighed) også vældig udbredt, og symptomerne er faktisk de samme, selvom det ikke umiddelbart har en fysisk skadevirkning.

Baggrunden for et misbrug kan være mangeartet. Det kan for eksempel være en måde at håndtere svære følelser på eller en måde at holde svære livsbegivenheder på afstand. Det kan også være en måde at håndtere eller udholde lavt selvværd, angst eller depression. For det meste er misbruget således et symptom på, at man har det psykisk svært – i hvert fald til at starte med.

Behandling af misbrugsproblemer

I behandlingen lægger vi meget vægt på at være anerkendende og nysgerrige i vores tilgang. Vi er også meget forstående overfor, at et misbrug er ekstremt svært at slippe ud af – især uden professionel hjælp.

I behandlingen er vi først og fremmest interesserede i at undersøge, hvad årsagen er til misbruget. Herefter vil vi, såfremt du selv har et ønske om det, prøve på bedst mulig vis at hjælpe dig med at slippe misbruget. Her har vi især rigtig gode erfaringer med den klassiske kognitive terapi.

Jo længere tid et misbrug står på, jo sværere bliver det at slippe ud af det. Så hvis du er indstillet på, at i dag skal være forandring, så kontakt os uforpligtende.