psykolog Lyngby

Kønsdysfori og kønsinkongruens

Kønsdysfori og kønsinkongruens

Alle mennesker bliver født med et biologisk køn. De biologiske kønsmarkører er bl.a. vores indre og ydre kønsorganer samt vores hormonelle sammensætning (balance af såkaldt mandlige og kvindelige kønshormoner). De fleste mennesker bliver født med et enten såkaldt maskulint eller feminint biologisk køn, og nogle fødes også med mere blandede biologiske kønsmarkører. For de fleste mennesker er det medfødte eller tildelte biologiske køn overensstemmende med det køn, som de oplever og føler sig som, altså deres kønsidentitet. Hvis man oplever overensstemmelse mellem sit biologiske køn og sin kønsidentitet, er man ciskønnet. Men denne overensstemmelse er bestemt ikke givet, og man kan have en anden kønsidentitet end det køn, man er blevet tildelt ved fødslen. Hvis dette er tilfældet, så oplever man det, der hedder kønsinkongruens.

Kønsinkongruens er således defineret som en markant og vedvarende uoverensstemmelse mellem et menneskes tildelte og oplevede køn. Personer med et fra fødslen tildelt maskulint køn og et oplevet feminint køn omtales transkvinder, hvor personer med et tilskrevet feminint køn og et oplevet maskulint køn omtales transmænd. Men virkeligheden er jo som bekendt ikke altid enten eller, og nogle mennesker har en kønsidentitet, som hverken er feminin eller maskulin, men som måske er begge dele, som placerer sig et sted midt i mellem, som er flydende, eller som er noget helt fjerde. Hvis man oplever dette, er man måske en nonbinær, kønsdivers eller genderfluid person. Der findes en lang række betegnelser for personer, som uden at identificere sig som transpersoner eller nonbinære, identificerer sig med en anden kønsidentitet end deres tilskrevne.

Det kan være svært at leve med kønsinkongruens og kønsdysfori

 

Det at opleve kønsinkongruens behøver i udgangspunktet ikke at være svært eller problematisk. Man kan sagtens have en kønsidentitet, som ikke er overstemmende med det tildelte køn, og have det godt. Men for mange transpersoner og personer med kønsinkongruens, kan denne uoverensstemmelse være lidelsesfuld og/eller føre mange svære og smertefulde ting med sig. Måske er man i proces omkring at få en eller flere kønsbekræftende operationer/behandlinger, og sådan en proces kan være lang (ofte mange år) og både psykisk og fysisk pinefuld. Eller måske prøver man at forlige sig med den krop man nu engang er blevet født i, og finde veje til at kunne trives med den – hvilket ofte er meget lettere sagt en gjort. Derudover bliver mange desværre ofte udsat for bl.a. diskrimination, fordomme, mobning, chikane, hadforbrydelser og andre modbydeligheder. Nogle oplever også, at deres familie og venner tager afstand fra eller endda udstøder én, hvis man tager ”det store spring” og åbner op om eller udlever sin sande kønsidentitet. Og mange føler sig også ensomme, fordi andre sjældent forstår deres livsverden.

Et andet rigtigt svært forhold for mange transpersoner eller personer med kønsinkongruens er, at andre mennesker kan fejle i at møde én, som den, man er. I psykologien taler man om, at en vigtig faktor for det enkelte menneskes trivsel er, at man af sine omgivelser bliver forstået, mødt og anerkendt i overensstemmelse med den person, man føler sig som; f.eks. hvis man oplever sig selv som et venligt menneske, vil det sandsynligvis være vigtigt for én, at andre også ser og oplever én som venlig, og at deres handlinger omkring én afspejler denne forståelse. Når vi således bliver spejlet som den, vi føler os som, oplever vi en indre ro, tryghed og forbundethed med andre mennesker. Omvendt forholder det sig, når vi ikke bliver spejlet som den, vi føler os som, men bliver set, forstået og mødt som noget andet; dette kan skabe stor uro, ensomhedsfølelse, og sorg inde i os.

For transpersoner og personer med kønsinkongruens findes der et beslægtet fænomen med navnet kønsdysfori; følelsen af ubehag, der opstår, når fx éns CPR-nummer, ens krop eller fremtræden ikke stemmer overens med ens egen kønsforståelse eller når man fx bliver fejlkønnet af andre. Der er mange forskellige måder at opleve kønsdysfori på, og intensiteten af ubehaget kan også variere meget. For nogle kan det være et let, situationsbestemt ubehag, og for andre kan det være et så markant ubehag, at man faktisk nærmest ikke kan holde ud at være til.

Symptomer på kønsdysfori

Kønsdysfori kan som sagt komme meget forskelligt til udtryk, men nogle af de symptomer, som ofte berettes om er:

 • En vished om at din kønsidentitet virkelig er i strid med dit biologiske køn
 • Man er kun komfortabel, når man er i kønsrollen som sin kønsidentitet. Tilsvarende oplever man stort ubehag, når man er i rollen som sit biologiske køn
 • Man nærer et stærkt ønske om at skjule eller slippe af med de fysiske markører for sit køn, såsom bryster, hofter, kropshår, skægvækst, adamsæble, eller muskeldefinition mv.
 • Hvis man er teenager kan man føle stor lidelse over pubertetens fysiske ændringer
 • Man oplever en stærk modvilje mod – og et stærkt ønske om at ændre eller slippe af med – kønsorganerne i sit biologiske køn
 • Ubehag ved at bruge offentlige toiletter tilsigtet éns biologiske køn
 • Ubehag ved at blive fejlkønnet eller mødt/set/forstået som det biologiske køn
 • Man foretrækker at socialisere med andre af det køn, men selv føler sig som
 • Man bryder sig ikke om at deltage i aktiviteter, som typisk er forbundet med ens biologiske køn, men ønsker omvendt at deltage i aktiviteter, der typisk er forbundet med kønsidentiteten

Hjælp og behandling til kønsdysfori

 

Det kan altså være vældig svært at leve et liv med kønsinkongruens, da éns vilkår og betingelser i verden bare er helt anderledes end de fleste andre menneskers. Disse svære vilkår i livet med kønsinkongruens kan selv sagt lede til forskellige psykologiske problemstillinger såsom kønsdysfori, stress, angst, depression, lavt selvværd, eller endda traumer og PTSD. Undersøgelser og statistikker tegner desværre også et meget entydigt billede af, at personer med kønsinkongruens generelt har dårligere trivsel og mentalt helbred end den gennemsnitlige befolkning.

Hvis du er transkønnet, eller hvis du lever med kønsinkongruens og evt. med kønsdysfori, og du kan mærke, at det påvirker din trivsel og dit mentale helbred negativt, kan det være enormt hjælpsomt at få professionel behandling hos en psykolog. Selvfølgelig kan det at gå til psykolog ikke ændre på de svære vilkår og betingelser, som der er i dit liv – en psykolog kan ikke give dig en kønsbekræftende behandling eller mindske din risiko for overfald i bylivet. Men en god psykolog kan introducere dig til mere hjælpsomme mestringsstrategier og behandle din kønsdysfori, så den kommer til at fylde mindre i dit liv.

Behandling af kønsdysfori

Behandling af kønsdysfori har altså til formål at mindske eller fjerne de svære følelser af ubehag, som opstår af på grund af uoverensstemmelse mellem biologisk køn og kønsidentitet. Og her er der ikke en one size fits all løsning, for mennesker er jo meget forskellige. Noget af det, som vi oftest hjælper personer med kønsdysfori med, er:

 • Hjælp til at afklare med sig selv, om man har brug for at ”tage springet” og begynde at leve mere i overensstemmelse med kønsidentiteten – altså at eje sin kønsidentitet.
 • Hjælp til at begynde at nærme sig og eje sin kønsidentitet: Det kan f.eks. være at begynde at klæde sig mere som kønsidentiteten, tale mere som den, søge sociale fællesskaber med andre af det respektive køn eller andre LGBTQ+ personer mv.
 • Hjælp til at udforske og afklare med sig selv, om man har behov for at gennemgå kønsbekræftende transition (tage hormoner eller modtage kirurgi). Det kan være en stor og svær beslutning.
 • Hjælp til at være i en transitionsfase, som måske er meget langtrukken, smertefuld og bærer præg af uvished og uforudsigelighed, eller som på anden måde er svær at være i.
 • Hjælp til at konsolidere over for dig selv og omverdenen, hvem du i sandhed er – og at du godt må være her. Vi arbejder med at opbygge eller styrke dit selvværd, samt med at lære dig at møde dig selv med den omsorg og compassion, som du fortjener.
 • Hjælp til at håndtere den angst og ængstelse, som du måtte gå rundt med. Det kan f.eks. være angsten for at miste anseelse, respekt, fysisk sikkerhed, familie eller venner, job. mv., hvis du ”springer ud”.
 • Hjælp til at håndtere depression, som er opstået i kølvandet på f.eks. kønsdysfori eller andre svære forhold i relation til det at leve med kønsinkongruens. Vi kan hjælpe dig med at komme ud af selvforstærkende negative spiraler og opbygge nye og mere hjælpsomme mestringsstrategier til at kunne være i det, du nu engang er i, som er svært.

Vi psykologer i Den Krøllede Hjerne hjælper dig altså med bedre at kunne være til. Vi kan være i smerten sammen med dig, og vi vil også sammen med dig udforske og finde nye handlemåder og muligheder i din måde at forholde dig til din livssituation på; måske er der nogle veje til større trivsel, som du ikke havde set.

Hos Den Krøllede Hjerne møder vi dig som den, du er, og uden at dømme dig – og vi møder dig lige dér, hvor du er. Tøv ikke med at kontakte os for at høre om, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os her og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Kontakt vores psykolog Lyngby og psykolog Frederiksberg her på siden. Er du interesseret i en online psykolog, så se mere her.

 

 

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.