psykolog Lyngby

Freja Opsahl

Freja Opsahl

Lokation:
Lyngby

blaa og hvid abstrakt maleri

Om mig

Jeg bor sammen med min mand og to børn i Holte, lige midt i den smukkeste natur, som jeg holder meget af at opholde mig ude i. Udover mit arbejde som psykolog hos Den Krøllede Hjerne lever jeg også som billedkunstner. Tidligere har jeg bl.a. arbejdet som PPR-psykolog med børn og unge, samt som klinisk psykolog for voksne, børn og unge.

Frejas specialer:

Jeg arbejder med mennesker i alle aldre og afskygninger, samt med en bred vifte af områder og problemstillinger. Udover at arbejde med behandling arbejder jeg også med forebyggelse, trivselsfremme, og personlig vækst og udvikling. Nogle af de områder, hvor jeg har en særlig viden, er:

  • Selvværd og empowerment: Trænger du til at bygge dit selvværd mere op, eller er du plaget af skam og selvkritik? Jeg kan hjælpe dig med at få en stærkere forbindelse til den del af dig, som kan møde dig selv med omsorgsfuldhed, visdom og mod – for den har vi alle et sted derinde. Sammen finder vi frem til, hvordan du kan bedre kan eje dit værd.
  • Stress og udbrændthed: Har du en oplevelse af at blive trukket i fra alle sider og at du ikke kan følge med, eller at du ikke har mulighed for at honorere alle de krav og forventninger, der bliver stillet? Jeg kan hjælpe dig med at finde de knapper, vi kan skrue på, som kan bringe dig en større fornemmelse af ro og handlekraft.
  • Angst og uro: Om du slås med bekymring, tankemylder, panikangst, eller mere tvangsprægede angstformer, så kan jeg hjælpe dig til at frigøre dig fra angstens tag i dig – så det bliver dig, der er ved roret i dit liv.
  • Depression: Når depressionen lægger sig tungt over én, kan det føles som om, at man bliver sat af i en sump, mens resten af verden kører videre. Jeg kan hjælpe dig med at komme op ad sumpen og genopbygge en fornemmelse af at være en levende og berettiget del af verden.
  • Selvudvikling, selvrealisering og manifesting: Uvurderlige mængder af store idéer og stærke visioner er gået tabt i glemslens tåger, fordi man ikke har turdet føre dem ud i livet eller fordi man ikke har vidst, hvordan man skulle gøre det. Hvis lidenskab og drømme brænder i dig for at blive til virkelighed, vil jeg gerne stå dig bi i at finde konkrete veje til at manifestere dem.
  • Præ- og post fødselsreaktion (hos alle køn): Har du svært ved at finde dig til rette i dit kommende eller nybagte forælderskab – og måske bokser du med skam over ikke at være lykkelig i det? Jeg støtter dig i at finde vej til, hvordan du bedre kan være i den kæmpemæssige livsomvæltning og følelsesstorm, som forælderskabet kan være.
  • Identitet, seksualitet og køn: Måske er du et sted i livet, hvor det er svært at mærke, hvem du egentlig er. Eller måske ved du det godt, men omverdenen har rigtigt vanskeligt ved at acceptere og møde dig som den, du er. Her vil jeg stå dig bi i at konsolidere overfor dig selv og andre på en hjælpsom måde, hvem du er – og at du har ret til at være her.

Sådan arbejder jeg:

Jeg arbejder med mennesket i centrum og med forskellige metoder alt afhængigt af, hvad der er behov for. Men de terapiretninger, som danner størstedelen af fundamentet for min måde at være psykolog på, er den Personcentrerede terapi samt Compassionfokuseret terapi og Acceptance and Commitment Therapy.

Personcentreret terapi: I personcentreret terapi forsøger psykologen at skabe en tryg psykologisk atmosfære, som kan være understøttende og fremmende for klientens personlige vækst, udvikling og realisering af potentialer. Sammen arbejdes der på, at klienten kan komme til at leve mere autentisk, dvs. i større overensstemmelse med, hvem personen virkelig er og står for.

Acceptance and Commitment Therapy: ACT handler om dels at arbejde med accept af nuværende situation samtidig med, at man fokuserer på at tilnærme sig de værdier, der opleves meningsfulde for den enkelte. I ACT er man optaget af dels at undersøge følelsesmæssige undgåelsesstrategier, men også at hjælpe klienten til at få øje på eventuelle forskelle mellem, hvor vedkommende er, og ønsker at være, i livet. 

Den Compassionfokuserede Terapi : CFT er en biopsykosocial terapiretning, som integrerer evidensbaseret viden fra hele det psykologiske felt. Psykologen arbejder især med teknikker, som hjælper klienten med at opbygge/forstærke selvrespekt og egenomsorg, kultivere flere positive følelser samt med at styrke evnen til at være med ubehag.

Du kan finde mig på vores klinikadresse i Lyngby, hvor jeg er klar til at støtte dig i, hvad end livet byder på af udfordringer. Jeg glæder mig til at møde dig!