psykolog Lyngby
Familieterapi

Når alle tror, at det er den andens problem – Prøv familieterapi

Ønsker du at bestille tid. Kontakt os her.

Jo stærkere menneskelige bånd er, jo mere giver det anledning til store følelser. Både følelser af glæde og lykke, men også følelser som vrede, frustration eller afmagt.

Familien er derfor som udgangspunkt også den arena, hvor de største følelser udspiller sig, og rigtig tit sker det, at et familiemedlem udpeges som bærer af problemet. Det kan for eksempel være, at den unge mand i familien er på vej ud i et misbrug eller at det lille barn har store og ukontrollerede vredesudbrud. Det er imidlertid aldrig personen, der er problemet. Det er problemet, der er problemet.

I familieterapien er det således formålet at blive opmærksom på de mønstre og den adfærd, som udspiller sig i familien. Dette giver nemlig en skærpet opmærksomhed på, hvordan familien som helhed er med til at producere og reproducere uhensigtsmæssige handlemønstre. Misbruget kan for eksempel være en respons på at føle sig utilstrækkelig eller vreden kan være et udtryk for at føle sig overset.

Gennem den skærpede opmærksomhed bliver det imidlertid muligt i højere grad at samarbejde som familie, så mønstrene brydes og til sidst opløses.

Vi arbejder som psykologer med familieterapi udfra de specifikke responsmønstre, som i oplever i jeres familie, og vi har både klinik på Frederiksberg og i Lyngby. Kan i således genkende ovenstående i jeres familie, eller ønsker i at høre mere om, hvordan vi arbejder, så kan i kontakte os her.